fbpx

Tag Archives: Ngôi nhà thông minh

NHÀ THÔNG MINH phải đạt CHUẨN AN NINH

Nhà thông minh LUMI

?Việc lắp đặt những chiếc camera hay còi báo động không thể đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của bạn, nhất là khi bạn đi vắng. Và thực tế, cứ 15 giây lại có một vụ trộm đột nhập cướp của thành công. Những tên trộm ngày càng trở nên ranh ma, manh động […]

CÁCH BIẾN NGÔI NHÀ CỦA BẠN TRỢ THÀNH MỘT NGÔI NHÀ THÔNG MINH

Thiết bị nhà thông minh

Ngôi nhà thông minh là một đặc điểm tất yếu của tương lai với khả năng kết nối, nhận thức và những chức năng cao đáp ứng nhu cầu của cong người.  Hãy biến ngôi nhà của bạn ngay hôm nay để nó có thể trở thành thông minh tốt nhất để phục vụ chính […]