fbpx

Xem tất cả 1 kết quả

Bộ xử lý trung tâm:
– Điều khiển và giám sát toàn bộ các thiết bị trong hệ thống nhà thông minh TUYA.
– Có khả năng quản lý không giới hạn các thiết bị.
– Kết nối qua Internet