Điều khiển bằng giọng nói sử dụng trợ lý ảo Amazon Alexa:

làm việc với trợ lý ảo amazon alexa

 Điều khiển bằng giọng nói sử dụng trợ lý ảo Google Assistant:

làm việc với trợ lý ảo google assistant

Kết nối với loa Alexa

Kết nối với Google Home
Kết nối với Google Home

alexa

Các bước cài đặt app:

Kết nối app Tuya

Ngu canh thong minh

• Điều khiển từ xa thiết bị gia dụng từ mọi nơi, phản hồi trạng thái về điện thoại.
• Thêm và kiểm soát nhiều thiết bị cùng một lúc chỉ bằng một ứng dụng.
• Điều khiển bằng giọng nói qua Amazon Echo và Google Home.
• Tương tác của nhiều thiết bị thông minh. Thiết bị tự động khởi động / ngừng hoạt động dựa trên nhiệt độ, vị trí và thời gian.
• Dễ dàng chia sẻ thiết bị giữa các thành viên trong gia đình.
• Nhận cảnh báo thời gian thực để đảm bảo an toàn.
• Dễ dàng và nhanh chóng kết nối Tuya Smart App với các thiết bị Tuya.

Hướng dẫn ra lệnh bằng trợ lý ảo Siri trên app Tuya:

Hướng dẫn tạo ngữ cảnh trên app Tuya:

Hướng dẫn ra lệnh bằng trợ lý ảo Google Assistant trên Google Home:

Hướng dẫn ra lệnh bằng trợ lý ảo Alexa trên Amazon Echo trên phần mềm TUYA: